Triển khai Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Thứ năm , 12:08 28/04/2022 | Cafe ngày mới

Việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có ý nghĩa rất quan trọng, được tiến hành ở các cấp: Huyện ủy, tỉnh tủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì có Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Ban chỉ đạo; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Ban chỉ đạo.

Triển khai Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Trọng Phú)

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Đại tướng Phan Văn Giang giới thiệu nội dung chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương thông tin về tình hình thế giới, khu vực có liên quan, tác động đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; định hướng thông tin, tuyên truyền về quá trình tổ chức triển khai Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch của cấp ủy, tổ chức đảng gắn với tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Triển khai Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị

Việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có ý nghĩa rất quan trọng, được tiến hành ở các cấp: Huyện ủy, tỉnh tủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Do vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kết hoạch tổ chức tổng kết nghị quyết ở cấp mình; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức tổng kết ở các cấp, bảo đảm việc tổ chức tổng kết nghị quyết phải toàn diện, nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đơn vị.

Triển khai Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 3.

Các đại biểu dự Hội nghị

Cùng với đó bảo đảm việc tổng kết nghị quyết đúng thời gian quy định, tránh hình thức, chiếu lệ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; quá trình tổng kết nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, Đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo: VOV

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

C C C C C C
VOV - Đài truyền hình KTS VTC