Video

Hợp tác quốc tế và câu chuyện “chảy máu chất xám” ngành giáo dục

Thành công của một trường đại học không chỉ đơn thuần là tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, là khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên hay là vị trí trên bảng xếp hạng quốc tế, mà còn là sự phát triển bền vững và lâu dài , là khả năng sẵn sàng chấp nhận rủi ro, là năng lực đổi mới và sáng tạo của sinh viên. Để tránh tình trạng "chảy máu chất xám" ở Việt Nam thì các trường đại học nên hợp tác nhiều với các trường đại học trên thế giới để đào tạo tại Việt Nam “giữ chân” sinh viên, nghiên cứu sinh. Và câu chuyện hợp tác quốc tế cũng là nội dung có trong buổi trò chuyện của phóng viên kênh VTC9 với chuyên gia giáo dục GS Nguyễn Hữu Đức.

VOV - Đài truyền hình KTS VTC